CÓD.
DESCRIÇÃO
EMB.
FORNECEDOR
15766 PBR 10A 70015 4UN
MEC TRONIC  
15767 PBR 20A 70017 4UN
MEC TRONIC